Odel, konsesjon, bo- og driveplikt

PA080031.JPG

Vi kan bistå deg dersom du kommer i berøring med bestemmelsene i odelsloven og konsesjonsloven.

Vi kan hjelpe deg med å:

  • avklare hvilke regler som gjelder for din eiendom
  • utforme kjøpekontrakt
  • søke om konsesjon
  • søke om utsettelse eller fritak for boplikt.
  • tinglyse dokumenter
Ta kontakt dersom du ønsker en referanse på denne typen oppdrag.
Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.
DEKAR rettshjelp AS
Pb 261
7223 MELHUS
Tlf: 45 28 23 23
Fax: 73 20 18 18
firmapost@dekar.no


Motta NYHETSBREV!