Om Dekar

skann-dekar-verdibilde-litafil.jpg

Vi har gjennom alle årene vært tro mot forretningsideen som er å levere landets beste bistand innen spesialfeltet vårt eiendomsjuss.

Som part i sakene våre gir vi deg følgende løfte:

  • Våre løsningsforslag er faglig og objektivt fundamentert.
  • Vi arbeider effektivt, og leverer riktig kvalitet.
  • Vi behandler partene med respekt.
  • Vi er faglig interesserte, og vi bryr oss om saken din.
  • Alle som er berørt i en sak kan stole på at den informasjonen vi gir er korrekt.
  • Vi snakker et språk som blir forstått.
  • Vi er jordnære, engasjerte og pålitelige; - vi gir ikke opp.

DEKAR forhandler frem eiendomsavtaler, håndterer spørsmål om arealbruk og er aktive rådgivere innen eiendomsjuss.

Våre oppdragsgivere er både private og offentlige grunneiere.
Les mer om våre arbeidsområder

DEKAR rettshjelp AS
Pb 261
7223 MELHUS
Tlf: 45 28 23 23
Fax: 73 20 18 18
firmapost@dekar.no


Motta NYHETSBREV!