Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi bistår både private grunneiere, offentlige myndigheter og utbyggingsselskap i slike prosesser. Sakene går normalt over litt tid og inneholder flere elementer.

Vi har lang erfaring med disse sakene og kan ta de delene av saken som kunden ønsker:

Ta kontakt på telefon 452 82 323 dersom du ønsker en referanse på denne typen oppdrag.
Eller du kan fylle ut skjema under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.