Odel, konsesjon, bo- og driveplikt

Vi kan bistå deg dersom du kommer i berøring med bestemmelsene i odelsloven og konsesjonsloven.

Vi kan hjelpe deg med å:

  • avklare hvilke regler som gjelder for din eiendom
  • utforme kjøpekontrakt
  • søke om konsesjon
  • søke om utsettelse eller fritak for boplikt.
  • tinglyse dokumenter

Ta kontakt dersom du ønsker en referanse på denne typen oppdrag.
Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.