Fradeling tomt

Vi bistår i arealavklaring, evt. dispensasjonssøknad, og ellers rådgivning og utfylling av nødvendige papirer for fradeling av tomt.