Priser

Vi tilbyr noen produktpakker med faste priser, ut over dette fakturerer vi kundene for medgått tid.

Honoraret for medgått tid varierer noe etter hva slags arbeide som utføres.

Våre veiledende priser er pr. dd. følgende eks. mva.:

  • Eiendomsjuridisk bistand: kr 1500,- pr time.
  • Prosessfullmektig i jordskiftesaker: kr 1700,- pr time.
  • Prosessfullmektig i rettslige tvister: kr 1800,- pr time.

Ved store oppdrag opererer vi med egne priser. Be om tilbud.