Om Dekar

Vi har gjennom alle årene vært tro mot forretningsideen som er å levere landets beste bistand innen spesialfeltet vårt eiendomsjuss.

Som part i sakene våre gir vi deg følgende løfte:

 • Våre løsningsforslag er faglig og objektivt fundamentert.
 • Vi arbeider effektivt, og leverer riktig kvalitet.
 • Vi behandler partene med respekt.
 • Vi er faglig interesserte, og vi bryr oss om saken din.
 • Alle som er berørt i en sak kan stole på at den informasjonen vi gir er korrekt.
 • Vi snakker et språk som blir forstått.
 • Vi er jordnære, engasjerte og pålitelige; - vi gir ikke opp.

DEKAR forhandler frem eiendomsavtaler, håndterer spørsmål om arealbruk og er aktive rådgivere innen eiendomsjuss.

Våre oppdragsgivere er både private og offentlige grunneiere.
Les mer om våre arbeidsområder

 • Våre løsningsforslag er faglig og objektivt fundamentert.
 • Vi arbeider effektivt, og leverer riktig kvalitet.
 • Vi behandler partene med respekt.
 • Vi er faglig interesserte, og vi bryr oss om saken din.
 • Alle som er berørt i en sak kan stole på at den informasjonen vi gir er korrekt.
 • Vi snakker et språk som blir forstått.
 • Vi er jordnære, engasjerte og pålitelige; - vi gir ikke opp.