Problemer med privat vei

Kjøring på private veier skaper konflikter. Det finnes hele 124.000 kilometer med private veier i Norge. Disse veiene brukes som boligveier, hytteveier, driftsveier i jordbruk og skogbruk med mer. Ofte blir veien brukt i kombinasjon med flere formål. At det oppstår uenigheter om veiene er derfor ikke rart.


Vanlige problemer med private veier er:

 • Hvem har rett til å bruke veien?
 • Hvem har ansvar for vedlikehold?
 • Hvordan fordele utgifter til vedlikehold?
 • Hvilken standard skal veien opprustes til?
 • Hvordan organisere seg?
 • Hvilke bruksregler skal vi ha for veien?
 • Hvordan få inn penger fra "uvillige"?
 • Hva med innpåkjøp fra nye veibrukere?

Heldigvis løses aller fleste problemer i minnelighet. Alternativt lar man problemet vedvare uten å finne en løsning. I mange av problemene kan imidlertid jordskifteretten gi det endelige svaret på det omstridte tema. Jordskifteretten er nemlig en særdomstol innenfor fast eiendom, som har i oppgave å være en problemløser.

Bruksordning og felles tiltak er benevnelsen på to sakstyper i jordskifteretten. Grunneiere eller veibrukere kan kreve at jordskifteretten fastsetter regler for nye og etablerte veier.

Sakene går ofte ut på å:

 • Avklare rettsforhold
 • Organisere veilag med vedtekter
 • Gi regler for bruken av veien
 • Fordele kostnader til standardheving og vedlikehold
 • Angi regler for innpåkjøp
 • Gi regler for omlegging/bygging av nye veier.

Sluttproduktet er ei rettsbok som angir retter og plikter knyttet til veien. Jordskifteretten sørger for tinglysing på den enkelte eiendom, og sakene får rettskraft. Det vil si at alle involverte blir pålagt å følge de fastsatte regler.