Avklaring av fallrettigheter for småkraftverk

Dersom du skal utnytte fallrettigheten din kan vi bistå med:

  • avklare hvem som har andeler
  • få med uvilling fallrettshaver gjennom bruksordningssak for jordskifteretten

Utforme avtaler

  • tomt til kraftstasjon (festetomt eller fradelt til eneeie)
  • rett til vei, rørgate, tunnel mm.

Søknader om


Les en av våre fagartikler innen temaet.

Ta kontakt på telefon 452 82 323 dersom du ønsker en referanse på denne typen oppdrag.
Eller fyll ut skjema under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.