Juridisk bistand i jordskiftesaker

Vi prosederer din sak i jordskifteretten. Dette gjelder alle saker jordskifteretten kan behandle jfr. jordskifteloven.
Vi kan prosedere saken i alle instanser, altså både i jordskifteretten, jordskifteoverretten, lagmannsretten og i Høyesterett.

Vi kan også bistå deg i saker som går for ordinære domstoler.

Les en av våre fagartikler innen temaet:


Ta kontakt på telefon 452 82 323 dersom du ønsker en referanse på denne typen oppdrag.
Eller fyll ut skjema under, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.