Utredning fallrett

Vi tilbyr en pakke som inkluderer følgende:

  • Gjennomgang av oversendt materiell, inntil 4 timer.
  • Sjekk i digitale arkiver om andre dokumenter bør fremskaffes
  • Skriftlig rapport som oppsummerer rettslig situasjon basert på fremlagt dokumentasjon og hvorvidt det bør fremskaffes ytterligere dokumenter før saken er tilstrekkelig opplyst.

Mer om vårt arbeid med fallrettigheter.
Les en av våre artikler innen temaet.

Pakkepris, kr. 9.990,- eks. mva. pr eiendom

Dersom dere ut over dette trenger mer bistand til feks. bestilling av dokumenter og gjennomang av disse, faktureres dette med gjeldende timesats og etter medgått tid.