Eiendomsoverføring

DEKAR har konsesjon for eiendomsmegling og bistår i eiendomsoverføring.